Sömürge Tarihi

Avrupa ve Amerika ülkelerinin tarihleri ile alakalı yazılar bilgiler. Tarihi dönemler de Türkiye ile avrupa ülkeleri arasındaki ilişkiler.

Bu konular ile alakalı yazı içerik ve araştırmalar bu sayfa altında yer almaktadır

PHILBY, Harry St. John Bridger

(1885-1960)

İngiliz seyyahı ve siyaset adamı.

Seylan adasında doğdu. Yüksek öğrenimini Cambridge Üniversitesi Trinity College’da şarkiyat alanında yaptı. 1908’de İngiltere’nin Hindistan’daki koloni yönetiminde memur oldu. Farsça ve Arapça’nın yanı sıra Urdu, Pencâbî ve Belûcî dillerini öğrendi. 1915’te Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan İngiliz ve Hint birliklerine katılmak üzere Irak’ta görevlendirildi. 1917-1918’de, Şerîf Hüseyin isyanını desteklemek ve Abdülazîz b. Suûd’u Osmanlılar’la birlikte hareket eden Reşîdîler’e karşı savaşmaya ikna etmek üzere Arabistan’a gönderildi. Savaş sonrasında İngiltere’nin bölgeyle ilgili politikasında görüş ayrılığına düştüğü için Temmuz 1921’de memuriyeti bıraktı.

Kasım 1921’de İngiltere’nin Ürdün temsilciliğine tayin edildi ve 1924’e kadar kaldığı bu görevinden yahudilerin bölgeye başlayan toplu göçlerini uygun bulmaması sebebiyle istifa etti. Ertesi yıl İbn Suûd’un Hicaz’ı ele geçirmesinin ardından Cidde’ye yerleşerek ticarete başladı.

İspanya savaşa girmesin diye rüşvet vermişler!

İngiliz gizli servisi MI6’ın, İspanya’nın İkinci Dünya Savaşı’na girmesini önlemek için servet ödediği ortaya çıktı.

Tarihi İngiliz oyunu ortaya çıktı!
Bugün yayınlanan gizli belgelere göre İngilizler, Diktatör Francisco Franco’nun generallerine, gemi sahiplerine ve diğer yetkililere 200 milyon dolar rüşvet vermiş. İspanya’nın Hitler Almanya’sının yanında savaşa girmesini istemeyen İngiltere, New York’taki İsviçre banka hesabı üzerinden ödeme yapmış.

Belgeleri haberleştiren The Guardian gazetesi, Britanya’nın Madrid Büyükelçisi Sir Samuel Hoare’un Londra’yı ödeme yapılmaması halinde İspanya’nın tarafsızlığını bozarak Nazilerin safında savaşa gireceği konusunda uyardığını yazdı.

İspanyol yetkililere baskı yapmak için ilk başta 1 milyon dolar isteyen Hoare, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullanıyor: “Ben şahsen hiç bir gecikme olmadan yetki verilmesi konusunda uyarıyorum, ve şüpheleriniz varsa, başbakana danışılabilir.”

Uluslaşma Aşamasında Tarihi Aidiyetler ve İskoçların Kader Taşı

Bir insan topluluğu nasıl toplumsallaşır? Toplum, insan topluluklarının hangi özellikleri üzerinde kurulur? Belirli bir coğrafyadaki insan toplulukları ne zaman kendilerini toplumun birer parçası olarak görmeye başlarlar yada o toplum hangi nedenlerle artık toplumdan ulusa doğru adım atma eğilimine sahip olur? Ulusallaşmanın yoğunla yaşandığı on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda Avrupa’dakiler başta olmak üzere bütün toplumlar kendilerinin ulus olarak anılmasını sağlayacak nedenleri aramaya başlarlar.

İNGİLİZLERİN TELGRAF ÇALMA VE ÇÖZME EKİBİ

Üstelik Lozan'da ciddi bir istihbarat oyunu oynandığından da haberdar değiliz. Lozan'ın karşı taraftan bilgi çalmaya dönük operasyonları üzerinde duran nadir bir İngilizce araştırmaya göre İngilizler, İstanbul'a yerleştirdikleri özel yetiştirilmiş telgraf çalma ve çözme ekibi sayesinde Türk hükümetinin Lozan'a çektiği telgrafları bizimkilerden önce yakalıyor, çözüyor ve Lozan'daki ekibimizin eline ulaşmadan önce Londra'ya ulaştırıyorla. Gereken emirler verildikten sonra Lozan'da müzakere masasına, bizim elimizdeki kozları bilerek oturuyorlardı. Bir diplomatın dediği gibi bunun, briç masasında karşısındakinin elindeki kartları bilerek oynamaktan farkı yoktu. (K. Jeffrey-A. Sharp, "Lord Curzon and the use of secret intelligence at the Lausanne Conference", The Turkish Yearbook, 1993.)
RAUF ORBAY DEHŞETE DÜŞMÜŞ

İngiltere Fransa'yı sollayacak

İngiltere Fransa'yı sollayacakEkonomik ve İş Araştırmaları Merkezi, İngiltere'nin, bu yılın sonunda Fransa'yı geride bırakarak dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olmasının beklendiğini açıkladı.
Ekonomik ve İş Araştırmaları Merkezi (CEBR), İngiltere'nin, bu yılın sonunda Fransa'yı geride bırakarak dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olmasının beklendiğini açıkladı.

Merkezi Londra'da bulunan CEBR'nin araştırmasına göre, İngiltere ekonomisine ilişkin hesaplamalarda son dönemde uyuşturucu ve fuhuş gibi karanlık ekonomilerin de eklenmesinin ardından İngiltere'nin, bu yıl Fransa'yı geride bırakarak, sırasıyla ABD, Çin, Japonya ve Almanya'nın ardından dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olması bekleniyor.

CEBR'nin araştırmasına göre bu yılın sonunda Fransız ekonomisinin GSYH'sının 2,827 trilyon dolar seviyesine ulaşması tahmin edilirken, İngiliz ekonomisinin GSYH'sının 2,828 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.

İngilizlerin İslam Siyaseti

Hint, Doğu'nun en zengin, efsanevi ve mamur bir parçasıdır. Bu kıtaya sahip ve hâkim olan her devlet yenilmez bir kudret ve servet kaynağına sahip oluyordu. Bunu İngilizler çok iyi anladılar. Evvela Hindistan'da birkaç yüz senelik bir Türk İmparatorluğu’nun enkazını tarumar ettikten sonra, hâkim millet sıfatıyla en cesur, maddiyatı en kuvvetli olan Müslümanları elde etmek istediler.

Müslümanlara ve dolayısıyla Hindistan'a sahip olmak için, Müslümanların ellerinde silah bulundurmamak, ahaliyi iktisaden dilenci bir vaziyete sokmak ve bu ahaliyi en derin bir cehalet içerisinde bulundurmak lazımdı. Esasen Müslümanlar nerede Fransız, Moskof, Hollandalı, hangi devlet ve milletin esareti altına girdilerse, bu, cahil oldukları zamanlarda ve cahil oldukları için vaki olmuştur. Ve hangi Müslüman millet yabancı ve Hıristiyan tahakkümüne isyan etti ise, İslam'ın azamet ve vakarını anlayabilecek ilmi elde ettikten sonra isyan etmiştir.