İskoçların Kader Taşı

Uluslaşma Aşamasında Tarihi Aidiyetler ve İskoçların Kader Taşı

Bir insan topluluğu nasıl toplumsallaşır? Toplum, insan topluluklarının hangi özellikleri üzerinde kurulur? Belirli bir coğrafyadaki insan toplulukları ne zaman kendilerini toplumun birer parçası olarak görmeye başlarlar yada o toplum hangi nedenlerle artık toplumdan ulusa doğru adım atma eğilimine sahip olur? Ulusallaşmanın yoğunla yaşandığı on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda Avrupa’dakiler başta olmak üzere bütün toplumlar kendilerinin ulus olarak anılmasını sağlayacak nedenleri aramaya başlarlar.